Ta del i byråns aktiviteter

Du utvecklas också genom att vara med i och bidra till byråns utveckling i interna projekt och aktiviteter.

Som ambassadör för Mazars kan du delta i jobbmässor och studentträffar av olika slag runt om i landet.

 

Rekrytering
Du kan efter särskild utbildning ingå i våra rekryteringsgrupper och delta i rekryteringen av nyutexaminerade.

 

Utbildning
Du kan allt efter erfarenhet hålla kortare föredrag, anordna erfarenhetsträffar eller genomföra intern utbildning inom vårt utbildningsprogram. Våra lärare är främst verksamma revisorer i olika åldrar.

 

Fadderskap/Mentorskap
Som lite äldre och erfaren medarbetare kan du ta dig an en nyanställd som fadder eller mentor. Som mentor följer du din medarbetare under många år så detta är ett mycket betydelsefullt uppdrag.

 

Träffar
Våra aktiviteter i grupperna, på kontoren och genom våra personalföreningar bidrar till att skapa en känsla av gemenskap och vi satsar mycket på att mötas och skapa en bra dialog och kommunikation inom byrån.

 

Konferenser
Varje år genomför vi en byråkonferens med samtliga medarbetare i Sverige och varje år genomförs ”Mazariaden” då ett stort antal medarbetare från hela världen träffas för att knyta kontakter och ha kul tillsammans.