Samhälle och Miljö

Mazars Group tar sin roll i samhället mycket seriöst och satsar i flera av de större länderna på omfattande program för stöd till kultur, utbildning, välgörenhet och miljö.

Mazars Group tar sin roll i samhället mycket seriöst och satsar i flera av de större länderna på omfattande program för stöd till kultur, utbildning, välgörenhet och miljö. I Sverige satsar vi på samarbete med ett flertal yrkesinriktade skolor, med arbetsförmedlingen för yrkesträning och vi stödjer olika projekt på lokal nivå. Vi tar också vårt miljöansvar och har en medveten miljöprofil i vår verksamhet, i våra inköp och i vårt resande.