Din lön är baserad på din personliga prestation och din förmåga att leva efter de värderingar som präglar oss på Mazars.

Din lön är baserad på din personliga prestation och din förmåga att leva efter de värderingar som präglar oss på Mazars. Du får en individuell lönesättning utifrån ett årligt utvecklings- och lönesamtal med din chef. Du kan tydligt se hur du kan påverka din lön relativt andra genom din uppfyllelse av personliga och gemensamma mål och den årliga bedömning du får av dina uppdragshavare.

Vårt mål är att erbjuda lön och villkor som är marknadsmässiga gentemot våra konkurrenter.