Din utveckling hos Mazars

Vi ger utvecklingsmöjligheter och har en arbetsmiljö som ger dig chans att bidra och göra skillnad.

 • Join our teams and feel the difference
 • Mazars professional in London
 • Mazars professional in Singapore
 • Mazars professionals in Warsaw
 • Paris
 • Mazars professionals in Bucarest
 • Mazars professional in Cape Town
 • Mazars professional in Copenhagen
 • Mazars professional in Bucarest
 • Mumbai
 • Mazars professionals in Singapore
 • Mazars professional in London
 • Dubai
 • Join our teams and feel the difference
 • Mazars professional in London
 • Mazars professional in Singapore
 • Mazars professionals in Warsaw
 • Paris
 • Mazars professionals in Bucarest
 • Mazars professional in Cape Town
 • Mazars professional in Copenhagen
 • Mazars professional in Bucarest
 • Mumbai
 • Mazars professionals in Singapore
 • Mazars professional in London
 • Dubai

Rekrytering
Du kan efter särskild utbildning ingå i våra rekryteringsgrupper och delta i rekryteringen av nyutexaminerade.

Utbildning
Du kan allt efter erfarenhet hålla kortare föredrag, anordna erfarenhetsträffar eller genomföra intern utbildning inom vårt utbildningsprogram. Våra lärare är främst verksamma revisorer i olika åldrar.

Fadderskap
Som lite äldre och erfaren medarbetare kan du ta dig an en nyanställd som fadder.

Träffar
Våra aktiviteter i grupperna, på kontoren och genom våra personalföreningar bidrar till att skapa en känsla av gemenskap och vi satsar mycket på att mötas och skapa en bra dialog och kommunikation inom byrån.

Konferenser
Varje år genomför vi en byråkonferens med samtliga medarbetare i Sverige och varje år genomförs ”Mazariaden” då ett stort antal medarbetare från hela världen träffas för att knyta kontakter och ha kul tillsammans.

Share