"Att driva framsteg tillsammans" – är temat för vår internationella årsredovisning för 2011-2012

För åttonde året i rad publicerar vi vår internationella årsredovisning. Vi har valt att öppet redovisa våra siffror enligt de krav på transparens som krävs av noterade bolag. Detta gör oss unika i vår bransch. Inom ramen för koncernens långsiktiga strategier presenterar vi också de viktigaste händelserna under året.

"Att driva framsteg tillsammans" är mycket mer än enbart titeln på vår årsredovisning. Med dessa ord symboliserar vi hela filosofin bakom Mazars organisation. Vi är övertygade om att kollektiv intelligens är nyckeln till långsiktig framgång, oavsett om vi talar om en lösning på den globala krisen eller om särskilda kundfrågor.

Vår globala omsättning nådde för första gången 1 miljard euro. Därmed ökade tillväxten i vår verksamhet med närmare 6,0 procent. Vår organiska tillväxt var fortsatt stabil trots en osäker världsekonomi. Det vittnar om vår förmåga att anpassa oss, och vår unika tillväxtmodell.

En enklare struktur underlättar tillgången till rätt information

I årsredovisningen finns vårt kompletta bokslut samt koncernens ”Transparency Report” där vi tydligt och öppet redovisar vår ekonomiska status. Utöver dessa delar ger verksamhetsberättelsen en översikt av våra värden och vår långsiktiga vision. Detta har vi sammanfattat i fyra kapitel:

Vårt DNA

Här beskriver vi vad som gör oss till en annorlunda aktör på marknaden. Du kan också läsa om vårt erbjudande, våra nyckeltal och var i världen vi finns.

 

 "Vår modell gör att alla delägare är involverade i koncernens strategi, vilka skyldigheter vi har, och att vi alla gemensamt delar vår vision. Vad som är bra för en, är bra för alla, och det som berör en av oss, berör också oss alla." Philippe Castagnac, Mazars koncernchef

   

Straub

Richard Straub, ordförande i Peter Drucker Society in Europe, redogör för den utveckling företagsledningen gått igenom under åren och definierar hur framtidens ledare kan se ut.

 

Strategi: Vision och genomförande

Här presenterar vi vår uppfattning av marknaden, vilka förutsättningar det finns för vår utveckling och den modell som ligger till grund för den strategi som vi utformat och som är anpassad efter kundernas förväntningar och utmaningar.

 

  «Koncernen har internationellt fokus och uppmuntrar vår kulturella mångfald som ständigt tillför nya kunskaper i organisationen »Patrick de Cambourg, ordförande för Group Governance Council

   

Årsredovisningen innehåller också ett avsnitt där Jan Eliasson, biträdande generalsekreterare för FN, delar med sig av sina tankar om hur både företag och politiker har ett stort ansvar för en globalt hållbar utveckling.

 

Expertis: Relevans och innovation

En analys av våra huvudsakliga marknader och Mazars tjänster.

 

"Mazars styrka ligger i vår unika affärsmodell. Vi är en global aktör som erbjuder kvalitet och hög servicenivå. Vi är lyhörda och personliga. "Phil Verity, co-CEO, Senior Partner i Mazars i Storbritannien

 

PSR Report: Medvetenhet och ansvar

Här berättar vi om hur Mazars har utvecklat en ansvarspolicy, som är både global och anpassad efter lokala förhållanden, för att hjälpa företag att ta ett socialt ansvar.

 

«Att främja och utveckla detta område skapar tillväxt» Laurent Choain, koncernchef Human Resources Officer

   

Marzuki Darusman, chef för Human Rights Resource Centre for ASEAN Här förklarar Marzuki Darusman hur företaget redovisar kriterier som har med dess värde och risker att göra – något som blivit ett avgörande kriterium för utvärderingen av företagens åtaganden och skyldigheter.

Trevlig läsning!