The modern firm: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart

Mazars' 2016 Yearbook, en del av gruppens årsredovisning för 2015-2016, är en resa genom områden som är av största betydelse för oss: ledarskap och entreprenörskap. Varje del kan läsas enskilt, men de är alla relaterade, på ett eller annat sätt, till konceptet The Modern Firm. Vi har valt fyra ledord för att illustrera konceptet: visionärt, kunskapsintensivt, flexibelt och hållbart. Vem du än är, följ med oss på den här resan, från Rotterdam till Shanghai, via Milano och Casablanca.

‘Visionärt’: ett smart sätt att växa på

 • "Global och lokal betjäning av våra kunder": Att växa för växandets skull är inte ett smart drag. Mazars fortsätter att expandera och etablera sig på nya geografiska marknader, men bara om det harmoniserar med vår strategi och vision om smart tillväxt.
 • "Globaliseringsspelet": en skildring av hur Kinas transformation, både vad gäller ekonomi, samhälle och strävan efter internationellt företagande, förändrar allt för professionella tjänsteföretag. Vi berättar om vår sammanslagning med ZhongShen ZhongHuan, genom porträtt och intervjuer med 12 av våra anställda i Kina..

  

    

‘Kunskapsintensivt’: djupgående reportage inom nyckelområden för branschen

 • IT-säkerhet: Hur en ökning av IT-brott leder till att bolag måste omvärdera hur man gör affärer.
 • Revision på 2000-talet: En intervju med tre experter från the Financial Stability Board och Public Interest Oversight Board om den evolutionära revisors-rollen.
 • Lyxindustrin: Skapar värde genom hävstångseffekter.
 • Transparens inom skatte-området: Genom ökad reglering och granskning från allmänheten har transparensen inom skatte-området blivit affärskritisk.

        

      

‘Flexibelt’: hur konstant förnyelse är nödvändig för allt företagande

 • Mångfald: I detta reportage fokuserar vi på mångfald i dess rätta bemärkelse, och hur det tillför värde till en organisation. Vi lyfter även fram länken mellan flexibilitet och mångfald. Vidare presenterar vi resultaten från vår interna och globala mångfalds-undersökning, samt intervjuer med kvinnliga ledare från USA, och en fallstudie från Sverige och Danmark.
 • Modernt arbete: Här uppmärksammar vi innovationerna som påverkar en modern arbetsplats. Omplaceringen av vårt huvudkontor i Nederländerna är en perfekt illustration av hur vår omvärdering av arbete faktiskt har ett högre syfte som innefattar både hållbarhet och CSR. Mazars nya huvudkontor i Italien är vår andra fallstudie som tar upp den transformation av arbetsplatsen som pågår. Genom intervjuer med anställda och fotografier visar vi att Mazars syn på arbete är ett bevis på vår flexibilitet..

‘Hållbarhet’: för framtida generationer

 • Förvaltarskap: Små- och medelstora företag är en mycket viktig kundgrupp för Mazars. I det här reportaget beger vi oss till Bordeaux i Frankrike för att intervjua en entreprenör, hans team och representanter från GenZ om entreprenörskap och värderingar.
 • Möten mellan generationer: Tre väldigt olika profiler, två generationer, en bolagsledare från försäkringsbranschen, en junior anställd från Mazars och en nystarts-investerare träffas i Casablanca för att diskutera entreprenörskap och ledarskap i Afrika.
 • Utveckling i Afrika: Vi intervjuar afrikanska entreprenörer för att ta reda på vad som är nyckeln till framgång för nystarts-bolag på kontinenten.
 • Mazars och urbanitet: Ett projekt som betonar vårt intresse och vår respekt för samhället och vår miljö.

Också i 2016 Yearbook… 

 • Höjdpunkter 2015-2016.
 • Integrerad rapportering: Vi fortsätter vår resa mot integrerad rapportering, för att fullfölja vår ambition att förklara vår affärsmodell och vår värdeskapande process.

Också en del av vår årsredovisning 2015-2016

 • Finansiell rapportering: Mazars har publicerat sitt konsoliderade bokslut varje år sedan 2005, som en del i vår strävan efter transparens, och som en del i vår ambition att tillämpa samma regler för oss själva som vi rekommenderar för våra kunder..
 • Broschyr: Mazars i ett nötskal - ett dokument på 12 med siffror uppdaterade per 1 januari, 2017.

Dokument

Yearbook 2015/2016 English.pdf
Yearbook 2015/2016 English.pdf
Mazars at a glance 2015/2016.pdf
Mazars at a glance 2015/2016.pdf
Financial documents 2015/2016.pdf
Financial documents 2015/2016.pdf
Yearbook 2015/2016 français.pdf
Yearbook 2015/2016 français.pdf
Mazars en bref 2015/2016.pdf
Mazars en bref 2015/2016.pdf
Documents financiers 2015/2016.pdf
Documents financiers 2015/2016.pdf