Mazars koncernredovisning 2010-2011 enligt IFRS normer

Mazars har gett ut sin årsredovisning sedan 2004-2005. ”Kollektiv intelligens” är den sjunde årsredovisningen som ges ut. Mazars är idag det enda revisions- och rådgivningsföretaget som publicerar en årlig årsredovisning som innehåller koncernredovisning, som är granskad enligt IFRS normer.

Mazars har sedan länge kombinerat organisk tillväxt med att ingå ett integrerat globalt partnerskap med professionella aktörer inom revisions- och rådgivningsbranschen. Den 31 augusti 2011 hade vi 13 000 anställda och vi finns representerade i mer än 60 länder. Med en omsättning på 956,7 miljoner euro och en volym som har ökat med 8,2 procent under 2010-2011, har vår koncern en solid finansiell struktur. Det är ett bra resultat trots finansiell osäkerhet. Det har vi kunnat åstadkomma tack vare ett starkt internationellt team, utveckling av vårt tjänsteutbud och vår internationella expansion, säger Patrick de Cambourg, Mazars styrelseordförande.

Kollektiv intelligens är därför temat som Mazars har valt för sin nya årsredovisning.

Mazars värdegrund bygger på mångfald bland våra anställda förenad med bred kompetens. Vi är därför helt övertygade om att kollektiv intelligens är det bästa sättet för oss att ta oss an framtidens utmaningar. Våra gemensamma värderingar och vårt stora engagemang är drivkraften i vårt arbete.

Det internationella samfundets utmaning framöver är finansiellt nytänkande. Det ställer krav på att vi har ett innovativt och tvärvetenskapligt synsätt på företagande med ett näringsliv som främjar öppenhet och transparens. Det här är ett av många områden som Mazars kommer att vara engagerad i.

Och i tider av förändring kommer vi genom vår kollektiva intelligens att vara en stark aktör på marknaden

Mazars årsredovisning för 2010-2011 finns både i en lång och kortare version. Läs mer på www.mazars.se eller http://annualreport.mazars.com/fre/

På vår webbplats finns alla årsredovisningar som har publicerats av Mazars sedan 2004-2005.