”Creating Shared Value” – Mazars internationella årsredovisning 2014-2015

2014-2015 var ett speciellt år för Mazars, bland annat med en tillväxt på 15,9% och en rekordhög omsättning på 1,2 miljarder euro. Den unika modell som utgör det internationella och integrerade partnerskapet, och som gjort oss till en inflytelserik utmanare i branschen, firade dessutom 20 år.

Den internationella årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-2015 bygger på begreppet "Shared Value" och omfattar koncernredovisningen och, nytt för i år, "The Yearbook 2015". ”The Yearbook 2015” består av en serie artiklar som belyser de viktigaste aspekterna av Mazars internationella framgångsstrategier och de personer som har gjort koncernen till vad det är idag. Här kan du även läsa om hur vi anser att vi skapar värde i samhället och näringslivet.

Ur ”The Yearbook 2015”:

Reinventing ourselves in the digital era 

reinvention.png

Charles Handy är känd för sin forskning inom företagskultur och har skrivit ett 20-tal böcker i ämnet. Redan långt innan han publicerade boken ”The Second Curve” (2015) förespråkade han om att människor och organisationer borde förbereda sig för den andra kurvan i utvecklingsfasen ("The Second Curve") innan den första kurvan börjar sjunka. I denna artikel får vi följa ett samtal med Charles Handy, Philippe Castagnac och Laurent Choain där begrepp som förändring och innovation i en snabbt föränderlig värld diskuteras.

Läs artikeln på www.sharedvalue.mazars.com eller på sid 6-8 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

The Audit Manifesto

manifesto.png

Kan de som läser en revisionsberättelse lita på att revisorn har kommit fram till rätt slutsatser i förhållande till företagets utmaningar? Tittar revisorn på rätt saker och är dennes omdöme fortfarande relevant? Vårt mål är att se till att våra revisionstjänster är relevanta, att de levereras av engagerade medarbetare samt att det skapar värde för företagen och deras många intressenter.
 
Läs mer på www.mazars.com eller på sid 16-17 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

Future Cities: Addressing Complexity in the Age of Shared Value

cities.png

Med sina 12 miljoner invånare, är Parisregionen en spännande plats för att diskutera stadsfrågor, både när det gäller infrastruktur och samhällsstyrning. Myndigheterna i Paris har bett Mazars om hjälp med att ta fram lösningsförslag för att bygga hållbara och anpassningsbara stadslogistikmodeller som integrerar med de efterfrågningar som finns i framtidens städer.

Läs artikeln på www.sharedvalue.mazars.com eller på sid 18-21 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

Tax transparency: clarity without explanation is not an answer to the question 

transparency.png

Idag är det viktigt för alla företag, i synnerhet multinationella företag, att vara transparent med hur mycket skatt man betalar och var man betalar. Hur ska företag hantera skattetransparensen i sin rapportering? Vi på Mazars anser att företag bör kunna ta detta ett steg längre och ge en tydlig förklaring till sitt tillvägagångssätt.

Läs artikeln på www.mazars.com eller på sid 23 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

Towards a more equal distribution of value? A look into the extractive industry in Africa 

value-cost-oil.png

Fördelningen av Afrikas gruvvinster och de delar som lokalbefolkningen kan dra nytta av varierar kraftigt. Flera länder förespråkar därför en jämnare fördelning av dessa intäkter och har bett externa experter om hjälp med att ta fram och gå över till en ny fördelningsmodell.

Mazars har fått i uppdrag av Niger att genomföra en ”Cost Oil Audit” som en del av ett produktionsdelningsavtal som de har med ett privat oljebolag. Detta uppdrag är ett bra exempel på hur revisorer kan bidra till allmänhetens intresse och skapa förtroende.

Läs artikeln på www.sharedvalue.mazars.com eller på sid 26-29 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

Training future leaders: a disruptive model / Mazars’ NextMBA

nextmba.png

Mazars NextMBA behandlar affärsämnen som t ex kundorienterad marknadsföring, kompetensförsörjning och hållbara strategier. Detta omfattande MBA-program förbereder framtidens ledare på hur förändringarna på marknaden kommer att påverka branscher, företag, regelverk etc. Målet är också att de själva ska få möjlighet att identifiera nya lösningar.

Läs mer på www.mazars.com eller på sid 30-33 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

A common ambition: the RBS / Mazars merger in Germany  

rbs.png

April 2015 var en viktig milstolpe i Mazars historia, det var då sammanslagningen med Roever Broenner Susat (RBS) i Tyskland ägde rum. Sammanslagningen var ett viktigt strategiskt steg för att kunna stärka vår position i hjärtat av Europas starkaste ekonomi. Med mer än 1 000 anställda och med 12 kontor över hela landet tillhör vi nu topp 10 inom branschen i Tyskland.

Sex medarbetare från olika städer i Tyskland har blivit intervjuade och berättar om sina egna tankar kring sammanslagningen. Läs intervjuerna på www.mazars.com eller på sid 49-53 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

About Shared Value

csv_at_mazars_horizontal.jpg

Engagemang i näringslivet blir allt viktigare, främst när det gäller dagens globala frågeställningar. I en artikel från 2011 banar Michael Porter och Mark R. Kramer väg för ett nytt sätt att tänka om hur ett företag kan skapa värde. De menar att ”Shared Value” är ett framgångsrikt koncept som innebär att ett företag inte bara jobbar med CSR-frågor, utan tar det ett steg längre. De tror att detta bland annat kan skapa nya innovationer och tillväxtmöjligheter.  

Läs mer om begreppet ”Shared Value” på www.sharedvalue.mazars.com eller på sid 5 i ”The Yearbook 2015” (finns att ladda ned som PDF-fil nedan).

Also in the Yearbook

I ”The Yearbook 2015” kan du även läsa om hyllningen till Robert Mazars (1920-2015) på sid 10-11, en presentation av Mittelstand Business School (sid 29), vår egen studie om "Future of Work" (sid 34-37.), ”Innovations Game" (sid 38-39.) samt en artikel om #MazarsForGood innovation (sid 40).

Dokument

Yearbook 2014/2015 English.pdf
Yearbook 2014/2015 English.pdf
Financial documents 2014/2015
Financial documents 2014/2015