VD:s behörighet att skriva under inkomstdeklaration i ett aktiebolag

En verkställande direktör (VD) i ett aktiebolag är behörig företrädare för bolaget när det gäller att skriva under en inkomstdeklaration eller att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud.

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande den 8 april 2020. I ställningstagandet besvarar Skatteverket dels om VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration, dels om VD:s behörighet att utse och skriva under en ansökan om att godkänna ett deklarationsombud. 

Utgångspunkten är att en juridisk persons, t.ex. aktiebolags, deklaration ska skrivas under av en behörig ställföreträdare. En elektronisk deklaration kan även skrivas under av ett deklarationsombud. Med ett deklarationsombud avses en fysisk person som den deklarationsskyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.  

Styrelsen i ett aktiebolag har alltid behörighet att företräda aktiebolaget. En VD har å sin sida rätt att företräda bolaget beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Det finns även möjlighet för ett bolag att företrädas av en särskilt utsedd firmatecknare som innehar samma behörighet att företräda bolaget som styrelsen. 

Som nämnts ovan har VD behörighet att företräda ett aktiebolag rörande den löpande förvaltningen. Exakt vad som omfattas i den löpande förvaltningen har inget givet svar konstaterar Skatteverket. De menar dock vidare att Skatteverket sedan länge ansett att det ingår i den löpande förvaltningen att skriva under en skattedeklaration, d.v.s. moms- och arbetsgivardeklarationer. Skatteverket fortsätter med att det framgår ur lagen att åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse faller utanför den löpande förvaltningen. Skatteverket konstaterar att en inkomstdeklaration ska lämnas årligen och ska återspegla bolagets verksamhet och det är även svårt att se något tungt vägande skäl att göra åtskillnad mellan VD:s behörighet att skriva under en inkomstdeklaration och en skattedeklaration. Därmed ska en VD anses behörig att skriva under en inkomstdeklaration. 

I och med att en VD nu anses ha denna behörighet får en VD även lov att utse och underteckna ansökan om godkännande av deklarationsombud. 

Skatteverket har därmed enligt sitt ställningstagande utvidgat VD:s behörighet till att även omfatta att skriva under inkomstdeklarationer samt att utse och ansöka om godkännande av deklarationsombud. 

Artikel av: Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars Helsingborg  

skatt kommentar

"Detta är en välkommen nyhet som underlättar hanteringen av inkomstdeklarationer och utnämnande av deklarationsombud. 

Har du frågor kring ställningstagandet så är du välkommen att kontakta oss. "

Anders Fridlund, skattejurist Mazars Helsingborg   

Skatteverkets ställningstagande den 8 april 2020, dnr 8-160916.   

Publicerad i Mazars Nyhetsbrev April/Maj 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Till Mazars information och bevakning - Covid-19.

Vill du veta mer?