Portugal ändrar fokus – avskaffar NHR-reglerna

Sedan 2009 har Portugal genom dess Non-Habitual Resident Regime, så kallade NHR-reglerna, möjliggjort förmånlig beskattning för nyinflyttade personer. I början av oktober meddelade Portugals primärminister, António Costa, att regeringen planerar att avskaffa regelverket från och med årsskiftet. En slutgiltig omröstning kommer ske i slutet av november.

Med syfte att stärka landets ekonomi och dess globala konkurrenskraft, införde Portugal år 2009 de så kallade NHR-reglerna. Som nyinflyttad till landet erbjuds personer avsevärt lägre beskattning under en tioårsperiod. För en person som flyttat ut från Sverige och bosatt sig i Portugal har regelverket bland annat inneburit att svenska pensionsinkomster varit undantagna från beskattning i Portugal varpå dessa enbart blivit föremål för SINK-beskattning i Sverige om 25%. När reglerna avskaffas kommer inkomster även beskattas enligt en progressiv skatteskala i Portugal.

Den ökade populationen har med åren lett till att landets levnadskostnader och bostadspriser stigit och avskaffandet är ett sätt att balansera ut detta.

Om förslaget röstas igenom finns det ändock en möjlighet att erhålla NHR-status och därmed omfattas av de förmånliga beskattningsreglerna. Det förutsätter att individen är registrerad som ”Non Habitual Resident” när den nya lagen träder i kraft, vilket beräknas vara 1 januari 2024, och att kraven för denna registrering är uppfyllda innan den 31 december 2023. Om dessa krav är uppfyllda får individer ansöka om att få ta del av NHR-reglerna fram till 31 mars 2024.

Personer som redan omfattas av reglerna vid avskaffandet, behåller sin status och under samma villkor till dess att tioårsperioden löpt ut.

Samtidigt som NHR-reglerna planeras att avskaffas föreslås ett nytt regelverk, ”nya NHR-reglerna”, med ett striktare tillämpningsområde, huvudsakligen begränsat till individer verksamma inom forskning- och utveckling.

Har du planer på att flytta till Portugal, eller är du redan bosatt i landet och önskar få rådgivning kring hur förslaget kan påverka dig, är du välkommen att kontakta oss på Mazars.

Artikeln publicerad i Mazars nyhetsbrev november 2023

Vill du veta mer?