Hållbarhetsredovisning – träffas ditt företag av reglerna?

För vissa företag är det sedan år 2017 obligatoriskt att upprätta en årlig hållbarhetsrapport. Vi närmar oss nu årsskiftet och det är en god idé att se över om ditt företag träffas av de tvingande reglerna eller om ditt företag bör upprätta en hållbarhetsrapport av något annat skäl.

I det klimat företag verkar i idag är det inte enbart de ekonomiska rapporterna som styr allmänhetens uppfattning av hur väl det går för företaget eller hur attraktivt ett företag är för en investerare. Det finns en förväntan från omvärlden att företag ska ta ett helhetsansvar vad gäller miljö- och samhällsfrågor och de företag som inte tar det ansvaret riskerar att halka efter.

För större företag är reglerna om hållbarhetsredovisning tvingande, det vill säga företaget måste upprätta en hållbarhetsrapport och uttryckligen redogöra för verksamhetens konsekvenser inom områdena miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter samt motverkande av korruption. 
Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.

Skyldigheten att upprätta en hållbarhetsrapport gäller för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2017 och senare. Hållbarhetsrapporten ska antingen ingå i årsredovisningen eller utgöra en separat bilaga till denna. Även en separat hållbarhetsrapport ska offentliggöras genom att skickas in till bolagsverket.
I hållbarhetsrapporten ges kunder, leverantörer och intressenter en inblick i huruvida företaget har ett långsiktigt tänk och en förståelse för huruvida företaget arbetar aktivt med hållbarhet och samhällsengagemang. Rapporten kan även ge företaget en bild exempelvis vilka inköp som behöver omförhandlas och insikt om lokaler med allt för hög elförbrukning. Det finns med andra ord mycket att vinna på att upprätta en hållbarhetsrapport även om företaget inte omfattas av de tvingande reglerna.

Agnes Sylvan, skattejurist Mazars

skatt-kommentar png

Vi har tidigare rapporterat om att hållbarhetsfrågor blir viktigare för företag att hantera och integrera i sin dagliga verksamhet och affärsbeslut.
Kontakta gärna någon av nedanstående om du har frågor kring hållbarhetsredovisning eller om du undrar hur ditt företag kan börja arbeta med dessa frågor. Ditt företag kanske redan upprättar en hållbarhetsrapport? Toppen! Då hjälper vi er gärna att ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete.

Per Katz, skattejurist Mazars                             

Vill du veta mer?