Hur kravet på enklare slag av motion ska tillmätas betydelse vid friskvårdsbidrag

Träning eller aktiviteter som är av enklare slag omfattas numera i större grad av reglerna kring friskvårdsbidrag och kan ges som en skattefri förmån.

Med anledning av nya domar från Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) har Skatteverket den 10 juli 2020 kommit med ett nytt ställningstagande gällande skattefria friskvårdsbidrag. Det som är nytt är att begreppet ”enklare slag” av motion inte ska tillmätas samma betydelse vid friskvårdsbidrag (ett bidrag som arbetsgivaren ger till medarbetare för friskvård och motion) som när det handlar om naturaförmån (arbetsgivaren bestämmer och betalar en eller flera friskvårdsaktiviteter). 

Skattefritt friskvårdsbidrag kan numera betalas ut för aktiviteter som mer har karaktär av hobby eller fritidsaktiviteter så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion och träning.  

Skatteverket har lagt till nya aktiviteter i listan över ”tillåtna” motions- och friskvårdsaktiviteter. Av listan framgår att följande aktiviteter omfattas: agility, sportfiske, enduro, utförsåkning, segling, dykning och ridning.  

Friskvårdsbidraget kan även användas för personliga startavgifter i tävlingar som innehåller inslag av motion. Däremot ingår inte aktiviteter som kräver dyrare anläggningar, redskap och kringutrustning, till exempel fallskärmshoppning och motorsport.   

För naturaförmåner gäller fortfarande kravet på enklare slag. 

 

Artikel av Henrik Rosenkvist, skattejurist Mazars Helsingborg.

 

skatt kommentar

Det är välkommet att HFD och Skatteverket utökar och förtydligar vilka motions- och träningsaktiviteter som omfattas av reglerna för skattefria friskvårdsaktiviteter.  Det är fortfarande möjligt att kombinera friskvårdsbidrag (upp till 5 000 kr inkl. moms) med naturaförmån, t.ex. gym på arbetsplatsen.   

Har du frågor kring ställningstagandet så är du välkommen att kontakta oss.  

Anders Fridlund, skattejurist Mazars Helsingborg   

  

Skatteverkets ställningstagande den 10 juli 2020, dnr 8-375481   

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/384456.html? 

 

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Aug/Sept 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?