Fast laddstation är skattepliktig förmån

När en arbetsgivare bekostar en fast laddstation vid den anställdes bostad utgör detta en skattepliktig förmån. Det har skatteverket klargjort i ett nytt ställningstagande.

Tidigare var bedömningen att en laddstation som installeras vid exempelvis den anställdes bostad och bekostas av arbetsgivaren, för den anställdes förmånsbil, utgör extrautrustning. Utrustningen har dock undantagits vid beräkning av förmånsvärdet. I ett nytt ställningstagande (Dnr: 8-501608) gör Skatteverket en förnyad bedömning och gör skillnad på om laddstationen är fast eller inte. En löstagbar laddstation eller kabel, som gör det möjligt att ladda bilen på fler platser än hemmet, ska även framledes anses utgöra extrautrustning till bilen. En fast laddstation i anslutning till bostaden är dock en skattepliktig förmån, skild från förmånsvärdet, som ska värderas till marknadsvärdet om den bekostats av arbetsgivaren.  

Skatteplikt gäller för installationer som görs efter den 31 december 2020.  

Skv ställningstagande Dnr 8-501608  

Agnes Sylvan Ly, skattejurist på Mazars i Helsingborg.

skatt kommentar

Skatteverkets ändrade uppfattning beror på att antalet laddbara bilar i trafik har ökat markant och att fler hushåll har tillgång till mer än en laddbar bil. En laddstation har en värdehöjande effekt på fastigheten samt kan användas av såväl den anställde som besökare. Att en arbetsgivare installerar en fast laddstation vid den anställdes bostad utgör en inbesparing av privata levnadskostnader och således en skattepliktig förmån. För den som önskar använda sig av 2020 års regler är det nu hög tid att beställa en laddstation. 

Den som istället bekostar en installation av fast laddstation privat har möjlighet att, under vissa förutsättningar, ansöka om och få bidrag på upp till 10 000 kronor för hälften av kostnaderna för material inklusive laddstation och arbetskostnad. I budgetpropositionen för 2021 föreslås en ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik, t ex en laddstation, införas från och med den 1 januari 2021.  

Skattereduktionen ska gälla för arbets- och materialkostnader. Skattereduktionen som föreslås är 15 % för solceller och 50 % för lagring av egenproducerad elenergi och laddstationer till elfordon.  

Anders Fridlund, skattejurist på Mazars i Helsingborg.

Publicerad i Mazars nyhetsbrev Nov/Dec 2020.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Vill du veta mer?