Är Du delägare i ett fåmansföretag? Då är det hög tid att stämma av att Du uppfyller lönekravet 2021

Det börjar återigen närma sig den där tiden på året när matbutikerna fyller hyllorna med både lussekatter och tomteskum och radion spelar de första tonerna av Mariah Careys klassiska hitlåt ”All I want for Christmas is you”. Ja, då vet man att nu är det hög tid för Dig som är ägare i fåmansföretag att stämma av att Du uppfyller lönekravet 2021.

Du som är delägare och verksam i ett fåmansföretag beskattas enligt de s.k. 3:12-reglerna. Reglerna innebär i korthet att utdelning och kapitalvinst som ryms inom ett s.k. gränsbelopp beskattas med endast 20 % i inkomstslaget kapital. Utdelning och kapitalvinst som överstiger gränsbeloppet beskattas delvis som löneinkomst (högsta marginalskatt ca 55 %), och delvis som kapitalinkomst (30 %).

Eftersom gränsbeloppet till stor del styr hur stor utdelning som ett bolag lämnar till sina delägare är det viktigt att Du som ägare i fåmansföretag kontrollerar hur Ditt gränsbelopp beräknas.

Det är Du som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag vid årets ingång, d.v.s. den 1 januari 2022 som får beräkna årets gränsbelopp 2022. Om gränsbeloppet inte utnyttjas ett år, får det sparas till kommande år. 

Det finns två metoder för beräkning av årets gränsbelopp; förenklingsregeln och huvudregeln. 

Förenklingsregeln

Enligt förenklingsregeln får Du som äger kvalificerade andelar i fåmansföretag den 1 januari 2022 tillgodoräkna Dig ett schablonmässigt beräknat gränsbelopp om 187 550 kr, vilket motsvarar 2,75 inkomstbasbelopp 2021 (2,75 x 68 200 = 187 500).

Viktigt att tänka på att förenklingsregeln endast kan nyttjas i ett bolag och att förenklingsregeln beräknas utifrån Din ägda andel i företaget.

Huvudregeln

När är det då mer fördelaktigt att istället beräkna årets gränsbelopp enligt huvudregeln? Jo, om Du som ägare tar ut lön och har anställda i företaget kan det löna sig då huvudregeln innebär att gränsbeloppet beräknas utifrån bland annat företagets lönesumma.

Enligt huvudregeln får Du som delägare, utifrån Din ägarandel, tillgodoräkna Dig 50 % av de sammanlagda kontanta utbetalda bruttolönerna (exklusive lönebidrag och skattepliktiga förmåner) i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret, dvs. under 2021.

För att få tillgodoräkna Dig lönebaserat utrymme vid beräkningen av gränsbeloppet 2022 enligt huvudregeln, måste Du som delägare vid ingången av 2022, äga andelar som minst motsvarar 4 % av kapitalet i företaget. Dessutom, måste Du (eller närstående) – under 2021 – tagit ut en kontant lön som motsvarar minst:

  1. 6 inkomstbasbelopp för 2021 (6 x 68 200 = 409 200 kr) med tillägg av 5 % av den totala lönesumman i företaget och dess dotterföretag, eller
  2. 9,6 inkomstbasbelopp för 2021 (9,6 x 68 200 = 654 720 kr) 

Huvudregeln innebär att vid en sammanlagd kontant ersättning om minst ca 4,9 milj. kr så måste löneuttaget uppgå till 654 720 kr. Du som är delägare och är ensam anställd i Ditt fåmansföretag måste alltså ta ut en lön om minst 430 737 kr för att uppfylla lönekravet, vilket ger ett högre gränsbelopp (215 368 kr) än enligt förenklingsregeln (187 550 kr).

Observera att det lönebaserade utrymmet begränsas till maximalt 50 gånger den kontanta ersättningen som Du som ägare (eller närstående) har fått från företaget och dess dotterföretag året före beskattningsåret.

Maria Wettersten, skattejurist Mazars

skatt-kommentar png
  • Om Du som ägare i fåmansföretag (eller närstående) inte tar ut tillräckligt med lön 2021 går Du miste om möjligheten att tillgodoräkna Dig ett lönebaserat utrymme vid beräkningen av ditt gränsbelopp 2022. Det är därför viktigt att stämma av att Du (eller närstående) uppfyller lönekravet 2021 i god tid innan årsskiftet.
  • Kom ihåg att det också finns möjlighet för Dig som delägare att höja löneunderlaget - genom att göra s.k. omvänd löneväxling – med ett belopp som motsvarar värdet av skattepliktiga förmåner, exempelvis bilförmån.
  • Tänk på att varken erhållet lönebidrag (stöd för korttidspermittering) eller skattepliktiga förmåner får ingå i lönesumman vid beräkningen av löneunderlaget. Eventuella lönebidrag ska dock inte räknas bort när man fastställer det lönekrav som måste uppfyllas för att kunna utnyttja löneunderlaget.
  • Tillväxtverket har uttalat att arbetsgivare inte uppfyller villkoren för att vara berättigade till korttidsstöd om Du som ägare till fåmansföretag ökar Din kontanta lön för att uppfylla lönekravet inför beräkningen av gränsbelopp. Det är därför viktigt att Du som delägare stämmer av den frågan innan Du tar en extra löneutbetalning.

 

Om Du behöver hjälp med att räkna på vilken lön Du behöver lyfta från Ditt fåmansföretag innan årets slut för att uppfylla lönekravet 2021, hör gärna av Dig till oss så hjälper vi till!

 

Emma Aldman, skattejurist Mazars

Vill du veta mer?