Kryptovalutor – en teknisk och skatterättslig djungel

Deklarationssäsongen är i full gång och att vi har tagit emot en mängd frågor om hur just kryptovalutor ska hanteras skattemässigt. Måste man skatta om man har betalat en vara med bitcoin? Måste man skatta om man har växlat litecoin mot bitcoin? Får man dra av hela förlusten vid en försäljning? Hur redovisar jag mina transaktioner? I artikeln nedan belyser vi dessa frågeställningar.

Kryptovalutor handlas ofta via crypto-börser så som exempelvis Kraken eller Coinbase, men även via lokala nätverk där handel sker direkt mellan två individer. När handel sker direkt via en cryptobörs är det för många uppenbart att transaktionen ska beskattas eftersom den liknar en aktiehandel. Det finns dock situationer som inte är lika uppenbara och dessa är bland annat växeltransaktioner och köp av varor.  

Men gör Skatteverket någon skattemässig skillnad beroende på hur du väljer att bruka dina kryptovalutor?

Det korta svaret är nej. Oavsett om kryptovalutan har växlats mot en annan kryptovaluta eller FIAT-valuta, använts som betalmedel i en butik, lånats ut, använts som spelinsats eller sålts måste transaktionen redovisas i en K4-blankett (avsnitt D) i samband med att du deklarerar.

Transaktionerna ovan ska beskattas enligt bestämmelserna om ”övriga tillgångar” i 52 kapitlet Inkomstskattelagen. Det innebär att omkostnadsbeloppet ska beräknas med tillämpning av genomsnittsmetoden och att en eventuell förlust endast får dras av med 70 procent.

Har du enbart gjort ett fåtal transaktioner under året föranleder detta oftast inte några problem, men om du har haft en omfattande handel kan du behöva hjälp att reda ut vilka värden du ska redovisa för Skatteverket. Det är nämligen inte tillåtet att göra en sammanställning av alla inköp och försäljningar utan varje transaktion måste räknas för sig. Skatteverket tillåter dock en förenkling, vilken innebär att alla vinster räknas ihop till en rad och alla förluster till en rad per kryptovaluta och typ av transaktion.

Den här artikeln gäller inte dig som handlat med certifikat eller terminer m.m. genom en reglerad marknad, för dessa gäller de vanliga reglerna om t.ex. ISK eller kapitalförsäkring.

Agnes Sylvan, Skattejurist, Mazars

Om du under 2020 har hanterat kryptovalutor är det viktigt att du är införstådd med vilka transaktioner som föranleder beskattning och hur du ska redovisa dina köp, byten eller betalningar med Bitcoin, Litecoin, Polkadot, Ether eller andra kryptovalutor. Dina transaktioner kommer nämligen inte att finnas med bland de förtryckta uppgifterna från Skatteverket.

Har du handlat med eller på annat sätt hanterat kryptovalutor under 2020? Funderar du på att investera i kryptovalutor som privatperson eller företag? Mazars jurister finns tillgängliga för dig och dina frågeställningar. Välkommen att höra av dig!

Jenny Stenesjö Wöhrman, Skattejurist & Partner

Vill du veta mer?