Mazars, sponsor av "Simone de Beauvoir priset för kvinnors frihet"

Mazars är en av sponsorerna av Simone du Beauvoir-priset för kvinnors frihet som i år delas
ut till Malala Yousafzai för hennes kamp för flickors rätt till utbildning i Pakistan.