Ny försäljningschef på Mazars i Sverige

Lars Högvik har anställts som försäljningschef i revisions- och konsultbyrån Mazars. Han kommer närmast från organisationen Företagarna där han haft en liknande befattning.

Lars Högvik  har stor erfarenhet av att driva och utveckla försäljning, både i sin roll som försäljningschef men också som vd i bolag inom kundservice- och detaljhandelssektorn.

Satsningen på att anställa en försäljningschef är ett led i vår tillväxtstrategi. Lars Högvik har den erfarenhet och kunskap inom området som vi behöver och han blir ett viktigt stöd i vårt försäljningsarbete, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars i Sverige.

Revisions- och konsultbranschen är en bransch i förändring. En förändrad marknadssituation skapar också möjligheter. Att vara med i den processen och få driva försäljning på en byrå med människor som verkligen förstår kundens verklighet och verksamhet gör att det finns en stor potential i säljprocessen. Jag tar mig an uppgiften med glädje och entusiasm, säger Lars Högvik.

Lars Högvik är född i Göteborg. Han är civilekonom och civilingenjör från Göteborgs universitet och Chalmers i Göteborg.

För ytterligare information kontakta:

Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars, 08-796 37 16, 070-514 55 99, marianne.sandén.ljungberg@mazars.se
Lars Högvik, försäljningschef Mazars, 08-562 038 09, 073-620 38 09, lars.hogvik@mazars.se