Mazars och NGM

Mazars har tecknat ett ramavtal med NGM som gör att Mazars fungerar som mentor till bolag som har planer på att börsnoteras.