Mazars växer efter förvärv av Sydek i Landskrona och Hörby

Förvärvet av redovisningsbyrån Sydek i Landskrona och Hörby gör Mazars till den största revisions- och redovisningsbyrån på dessa orter.

Förvärvet är ett led i strategin att växa både organiskt och genom förvärv på de lokala marknader där Mazars är verksam. Men också att bli en ännu större aktör inom redovisning. I Landskrona och Hörby förstärks nu verksamheten med 12 redovisningskonsulter och löneadministratörer.

– Sydek har precis som vi funnits länge i Landskrona och Hörby. Vi har båda en stark förankring och stor kunskap om vår lokala marknad och vi har en tradition av att arbeta nära kunderna på ett både personligt och engagerat sätt, säger Marianne Sandén Ljungberg, vd för Mazars i Sverige.

Mazars och Sydek har samarbetat i närmare 20 år och har en väl upparbetad kundkrets med många gemensamma kunder.
– Det är en stor fördel att vi redan känner varandra så väl, vilket gör det enklare att integrera våra verksamheter med varandra. Nu blir vi en ännu starkare aktör här i Landskrona och på de andra orter som vi är verksamma på i nordvästra Skåne, säger Anders Karlsson, partner och auktoriserad revisor på Mazars i Landskrona som tillsammans med Thomas Svefelt, auktoriserad redovisningskonsult på Sydek, som ansvarar för integrationen mellan de båda parterna.

Paul Jönsson grundade Sydek för 21 år sedan. Att han nu valt att avveckla verksamheten är ett naturligt steg inför pensioneringen. Han kommer dock att fortsätta att arbeta som operativ konsult och rådgivare inom Mazars i ytterligare något år framöver.

– Mazars är en uthållig, utvecklande och framåtriktad byrå som uppfyller de krav och förväntningar som både jag och mina medarbetare ställer på en modern revisions- och redovisningsbyrå, säger Paul Jönsson.

För ytterligare information kontakta: 

Marianne Sandén Ljungberg, vd Mazars, 046-32 74 21, 070-514 55 99, marianne.sanden.ljungberg@mazars.se

Paul Jönsson, grundare Sydek, 0418-44 62 51, 070-576 02 16, paul.jonsson@sydek.se

Dokument

Pressmeddelande 20161014
Pressmeddelande 20161014