Mazars företagspris 2015

Mazars pris till uthålliga företag gick i år till det Malmöbaserade företaget Sandberg Development.

Långsiktighet och att alltid ligga i framkant både när det gäller teknologi och produktutveckling är nyckeln till deras framgång.