Mazars Företagspris 2014

Mazars Företagspris uppmärksammar uthålliga företag. Årets pris gick till den kände krögaren Erik Lallerstedt.

Musik, entreprenörskap och Mazars företagspris
Var i fokus under Mazars seminarium om generationsskifte i Stockholm den 26 maj, då vi även delade ut vårt företagspris till uthålliga företag. I år gick priset till Erik och Anna Lallerstedt.