Svensk moms på utlandskurs

Enligt Skatterättsnämnden är en kurs i redovisning som hålls i ett annat EU-land där både köpare och säljare är svenska beskattningsbara personer omsatt i Sverige. Svensk moms ska därför påföras.

Om ett företag säljer tjänster till en företagare i ett annat EU-land kan man under vissa förutsättningar sälja tjänsten utan moms. I stället ska köparen redovisa moms i det andra landet. Tanken är att göra det lättare för företag som handlar med tjänster över gränserna, eftersom de slipper momsregistrera sig i andra länder.

För att avgöra om en tjänst ska beskattas i Sverige eller i köparens land måste företaget ta ställning till följande:

  • Är köparen en beskattningsbar person (till exempel ett företag) eller en icke beskattningsbar person (till exempel en privatperson)?
  • Vad är det för typ av tjänst?

Det finns dock undantag från regeln. Till exempel om det handlar om tillträde till pedagogiskt evenemang som anses omsatt i det land där evenemanget sker.

Ett svenskt företag som ordnar utbildning för svenska företagare, både i Sverige och utomlands, vände sig till Skatterättsnämnden med en ansökan om förhandsbesked där bolaget frågar om svensk moms ska debiteras på kurserna. Kurserna är veckokurser om 30 timmar fördelade på sex timmar per dag och hålls på en konferensanläggning i ett annat EU-land.

Både bolagets och Skatteverkets inställning är att huvudregeln är tillämplig vilket innebär att den anses omsatt inom Sverige och att svensk moms därför ska påföras. Skatterättsnämnden instämmer och menar att förutsättningarna medför att kursen inte anses utgöra omsättning av tillträde till pedagogiskt evenemang. Kursen omfattas inte av undantagsregeln utan anses omsatt i Sverige även om undervisning sker utomlands.

Förhandsbeskedet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden den 6 april dnr 24-16/I

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share