Så här slår kemikalieskatten

Den 1 juli 2017 infördes den så kallade kemikalieskatten som varit omdiskuterad både bland producenter och konsumenter.

Kemikalieskatten, eller skatt på kemikalier i viss elektronik som den heter, innebär att en ny skatt på kemikalier i viss elektronik tas ut. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skatten berör företag som yrkesmässigt tillverkar, för in, tar emot eller importerar skattepliktiga elektronikvaror vilka blir skyldiga att betala skatt för varorna. Skatten beräknas på varornas vikt utan emballage och uppgår till åtta kronor per kilo för vitvaror och 120 kronor per kilo för övrig elektronik. Skatten begränsas dock till maximalt 320 kronor per vara.

Om varan inte innehåller vissa listade grupper av flamskyddsmedel finns möjlighet att göra avdrag på skatten. Avdraget är 50 procent alternativt 90 procent av skattebeloppet beroende på vilken grupp av flamskyddsmedel som varan inte innehåller.

Vem som ska betala?

Du ska betala skatt på kemikalier i viss elektronik om du:

  • har godkänts som lagerhållare.
  • tillverkar skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt utan att vara godkänd lagerhållare.

för in eller tar emot skattepliktiga elektronikvaror yrkesmässigt från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare. Observera att försäljning från utländska säljare direkt till svenska konsumenter inte ska beskattas. 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share