Regeringen drar tillbaka skatteförslag om 3:12-reglerna

Regeringen meddelade på en pressträff den 26 augusti att man drar tillbaka förslaget om förändrade 3:12-regler som skulle lett till höjd skatt för fåmansföretagare.

Förslaget om förändringar i 3:12-reglerna har varit mycket kritiserat från både Alliansen och näringslivet eftersom det skulle innebära kraftiga försämringar för de flesta fåmansföretagare. Det fanns dock vissa förbättringar i förslaget, vilket gällde lättnader i samband med generationsskiften vilka idag missgynnas enligt gällande regelverk. Förslaget gällande just generationsskiften torde inte heller vara något som regeringen och Alliansen är oeniga om och det är därför olyckligt om regeringen väljer att dra tillbaka hela förslaget, dvs även förändringen av reglerna som påverkar generationsskiften.

Eftersom reglerna för fåmansföretagare länge varit omdiskuterade är sista ordet sannolikt inte sagt om hur reglerna ska se ut i framtiden.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share