Nya regler för arbetsgivardeklarationer

Nästa år införs nya regler för redovisning av arbetsgivardeklarationer. Alla arbetsgivare ska då månadsvis redovisa utbetalda löner och avdragen skatt separat för varje anställd.

De nya reglerna om individuella arbetsgivardeklarationer kommer att införas i två steg. Den 1 juli 2018 ska företag som i dag ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda redovisa arbetsgivardeklarationer på individnivå. Den 1 januari 2019 börjar reglerna gälla samtliga övriga arbetsgivare, totalt 400 000 i Sverige.

Anledning till lagändringen är att man vill stävja olaglig aktivitet och möjliggöra för företag att kunna konkurrera på lika villkor. Genom att arbetsgivare redovisar utbetalda löner och skatteavdrag på individnivå blir det svårare att dölja om personer jobbar svart.

Istället för att som i dagsläget redovisa avdragen skatt som en klumpsumma för samtliga anställda, ska det nya sättet att redovisa alltså vara specificerat till varje enskild anställd.

Arbetstagare ska därefter kunna logga in på Skatteverkets tjänst ”Mina sidor” och se de individuella uppgifterna som arbetsgivaren har redovisat.

De största fördelarna som lyfts fram med de nya reglerna är öppenhet mot anställda, mer rättvisa konkurrensmöjligheter och mindre kontrollfrågor från myndigheter.

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share