Kom ihåg 20 juni - 20 september

Kom ihåg! – här hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på i din verksamhet.

20 juni

EU-försäljning för maj (vid månadssammanställning på papper).

 

26 juni

EU-försäljning för maj (vid månadssammanställning elektroniskt).

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för maj, deklaration.
 • Moms för maj, deklaration och betalning. 

Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU- handel bedrivs).

 • Moms för räkenskapsår som slutar 30 april 2017, betalning och momsdeklaration. 

Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms

 • Moms för räkenskapsår som slutar 30 april 2017, betalning och momsdeklaration.

 

30 juni

Senaste dag som fastighetsägare ska ha fått beslut om fastighetstaxering avseende:

 • allmän fastighetstaxering 2016 av lantbruk.
 • särskild fastighetstaxering 2016 av småhus, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet och specialenhet.

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 30 november 2016).

 

3 juli

Sista dag att deklarera på papper för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2016.

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juni, betalning.
 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juni, betalning.

Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juni, betalning.
 • Avdragen skatt och avgifter för juni, deklaration och betalning.
 • Moms för maj, deklaration och betalning.

Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, ingen EU-handel, momsredovisning en gång per år, pappersredovisning).

 • Moms för räkenskapsår som slutar 30 september, 31 oktober, 30 november och 31 december 2016, betalning och deklaration.

 

20 juli

EU-försäljning för juni (vid månadssammanställning på papper).

EU-försäljning för april – juni (vid kvartalssammanställning på papper).

 

25 juli

EU-försäljning för juni (vid månadssammanställning elektroniskt).

EU-försäljning för april – juni (vid kvartalssammanställning elektroniskt).

26 juli

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juni, deklaration.
 • Moms för juni, deklaration och betalning. 
 

Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs).

 • Moms för räkenskapsår som slutar 31 maj 2017, betalning och momsdeklaration. 
 

Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms.

 • Moms för räkenskapsår som slutar 31 maj 2017, betalning och momsdeklaration. 


 

31 juli

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 december 2016).

  

1 augusti

Sista dag att deklarera elektroniskt för juridiska personer med räkenskapsår avslutat 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2016.

  

14 augusti

Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på mer än 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 maj eller 30 juni 2017.

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.
 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, betalning.

 

17 augusti

Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för juli, betalning.
 • Avdragen skatt och avgifter för juli, deklaration och betalning.
 • Moms för juni (vid månadsredovisning), deklaration och betalning.
 • Moms för april–juni (vid kvartalsredovisning), deklaration och betalning.

 

21 augusti

EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning på papper).

  

25 augusti

EU-försäljning för juli (vid månadssammanställning elektroniskt).

  

28 augusti

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för juli, deklaration.
 • Moms för juli, deklaration och betalning. 

Helårsredovisning moms (årsomsättning högst 1 miljon, momsredovisning en gång per år, EU-handel bedrivs).

 • Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2017, betalning och momsdeklaration. 

Handelsbolag, konkursbon m.fl. med helårsredovisning av moms.

 • Moms för räkenskapsår som slutar 30 juni 2017, betalning och momsdeklaration.

 

31 augusti

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslutsdag 31 januari 2017).

 

4 september

Egen skatteinbetalning för att undvika räntedebitering på ”kvarskatt” på högst 30 000 kronor för företag med räkenskapsår som avslutas 31 januari, 28 februari, 31 mars eller 30 april 2017.

 

12 september

Stora företag (momspliktig omsättning över 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.
 • Avdragen skatt och arbetsgivaravgifter för augusti, betalning.

Små företag (momspliktig omsättning högst 40 miljoner kronor).

 • Debiterad F-skatt och särskild A-skatt för augusti, betalning.
 • Avdragen skatt och avgifter för augusti, deklaration och betalning.
 • Moms för juli, deklaration och betalning.

 

20 september

EU-försäljning för augusti (vid månadssammanställning på papper). 

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share