Deltid ger halvt friskvårdsbidrag

Enligt ett ställningstagande av Skatteverket har arbetsgivaren rätt att proportionera friskvårdsbidraget utifrån de anställdas arbetstid.

En arbetsgivare som har anställda som t ex jobbar deltid till 50 procent har rätt att erbjuda de anställda 50 procent av det fulla värdet av friskvårdsbidraget. Det är innebörden av ett ställningstagande från Skatteverket. Skatteverket konstaterar dock att proportioneringen inte får styras av kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag.

En arbetsgivare som har anställda på olika orter och inte tillämpar friskvårdsbidrag utan istället exempelvis erbjuder t ex gym i egna lokaler bör göra detta på alla orter. Om det inte är möjligt går det att ha andra arrangemang som t ex att några av arbetsplatserna har egna gym medan andra arbetsplatser erbjuder friskvård i form av friskvårdsbidrag som motsvarar kostnaderna för ett gymkort.

Skatteverkets ställningstagande dnr 131 145503-17/111

Tillbaka till Innehållsförteckningen

Share