Mazars nyhetsbrev

Läs vårt digitala nyhetsbrev, där vi tar upp frågeställningar som du har nytta av i din dagliga verksamhet som företagare.

Trevlig läsning!

Konsultkostnaden var avdragsgill

Högsta förvaltningsdomstolen medger moderbolaget momsavdrag på konsulttjänster som uppkommit i samband med avyttring av dotterbolag vid en omstrukturering.

Svensk moms på utlandskurs

Enligt Skatterättsnämnden är en kurs i redovisning som hålls i ett annat EU-land där både köpare och säljare är svenska beskattningsbara personer omsatt i Sverige. Svensk moms ska därför påföras.

Share