Studentkontakter

Vi deltar på flera olika arbetsmarknadsdagar och mässor.

Våren 2017:
Kontaktdagarna – Uppsala universitet, 26 januari
Next Step – Handelshögskolan Jönköping, 21 februari
EEE-dagarna - Lunds universitet, 22-23 februari
Ekonomernas dagar - Stockholms universitet, 1 mars
Amår - Växjö universitet, 2 mars

Share